Οδηγός χρήσης διαδραστικών πινάκων για την Ελληνική Εκπαίδευση

Πέμπτη, 23 Σεπτέμβριος 2010 16:30 Προσαρμογή και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
Εκτύπωση

Ο Εκπαιδευτικός Οδηγός Χρήσης του Διαδραστικού Πίνακα δημιουργήθηκε από μία ομάδα εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών με στόχο να βοηθήσει τους Έλληνες εκπαιδευτικούς στην εκπαιδευτική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα. Πρόκειται για ένα αναλυτικό έργο μεγέθους 581 σελίδων με πολλές ενδεικτικές δραστηριότητες που δίνουν ιδέες και λύσεις στους εκπαιδευτικούς που έχουν στη διάθεσή τους κάποιο Διαδραστικό Πίνακα SMART Board. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σενάρια για Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Γεωλογία- Γεωγραφία, Πληροφορική, Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Αγγλικά. Το έργο χορηγήθηκε από την εταιρία Interactivo, επιμελήθηκε από τον εκπαιδευτικό Αβραάμ Τριανταφυλλίδη και η διάθεσή του είναι ελεύθερη για όλους.

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση on-line ή μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ (μεσαία ποιότητα, pdf, 20ΜΒ) ή εδώ (υψηλή ποιότητα, pdf, 257MB)]

Επιμέλεια Οδηγού:
Τριανταφυλλίδης Αβραάμ Εκπαιδευτικός Π/βάθμιας Εκπαίδευσης
Συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων & Σύμβουλοι Περιεχομένου:
Ευαγγελία- Ελισάβετ Βουτσίνου (Φιλόλογος)
Βασίλειος Ογλάνης (Μαθηματικός) Εκπαιδευτικός Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Κεραμάρης ( Βιολόγος) Εκπαιδευτικός Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης
Χριστίνα Βλάχου ( Φυσικός) Εκπαιδευτικός Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης
Ευαγγελία Γεωργούλη ( Αγγλικής φιλολογίας) Εκπαιδευτικός Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης
Τριανταφυλλίδης Αβραάμ Εκπαιδευτικός Π/βάθμιας Εκπαίδευσης
Γλωσσική Επιμέλεια:
Ευαγγελία- Ελισάβετ Βουτσίνου (Φιλόλογος)

Copyright: ©Interactivo & ©Αβραάμ Τριανταφυλλίδης
Διαθέσιμο για ελεύθερη μη εμπορική χρήση με άδεια Creative Commons