Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • Διαδραστικοί Πίνακες
 • Ιστορίες Εκπαίδευσης
 • SMART Notebook
 • Διαδραστικά θρανία
 • Εκπαιδευτικό Υλικό

Η ευφυής Εκπαίδευση διαδραστικοποιεί και εμπλουτίζει το εκπαιδευτικό υλικό της που βασίζεται σε αυτό του παιδαγωγικού ινστιτούτου. Εδώ παρουσιάζονται ενδεικτικά πλάνα μαθήματος για διάφορα μαθήματα, όπως γλώσσα, μαθηματικά, εμείς και ο κόσμος, φυσική, γεωγραφία, ιστορία και αγγλικά.
Στην αρχή παρουσιάζεται υλικό για την <προσχολική ηλικία και στη συνέχεια για όλες τις τάξεις του δημοτικού.

Εκπαιδευτική Υποστήριξη ονομάζεται η επικουρική στο διδακτικό έργο δραστηριότητα που ενισχύει και βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία. Η διαρκής κατάρτιση του εκπαιδευτικού σε συνδιασμό με τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής των εκπαιδευτικών μονάδων, η οργάνωση και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτηρίου συνιστούν τις βασικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής υποστήριξης.

Το τμήμα της Εκπαιδευτικής Υποστήριξης διαθέτει μία ποικιλία υπηρεσιών που έρχονται να ολοκληρώσουν την επάνδρωση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού με το συνδυασμό κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού και απαραίτητου εκπαιδευτικού λογισμικού. Οι λύσεις μας είναι δυνατόν να σχεδιαστούν σε συνεργασία με το εκπαιδευτήριο και τους εκπαιδευτικούς, ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Εύκολα, άλλωστε, μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο διαφορετικές διδακτικές απαιτήσεις έχει ένα μάθημα Φυσικής από ένα μάθημα Αγγλικών και συνακόλουθα πόσο διαφέρει η αξιοποίηση της τεχνολογίας στις δύο αυτές εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Οι υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης απευθύνονται τόσο σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων όσο και σε εκπαιδευτήρια, ιδιωτικά και δημόσια, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Για το λόγο αυτό το Τμήμα της Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στελεχώνεται από μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών πολλών διαφορετικών κλάδων και βαθμίδων, οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν για σας ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις και να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα η ευφυής εκπαίδευση προσφέρει

  στον εκπαιδευτικό:
 • Σεμινάρια στην τοποθέτηση και βασική χρήση ενός διαδραστικού πίνακα και την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική αίθουσα.
 • Σεμινάρια στη χρήση των πλέον προηγμένων χαρακτηριστικών του διαδραστικού πίνακα και των μυστικών του βραβευμένου εκπαιδευτικού λογισμικού SMART Notebook που προσφέρει η κατασκευάστρια εταιρία για χρήση μαζί με κάθε πίνακα.
 • Σεμινάρια στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού (SMART Sync) και σύγχρονης υποδομής (Senteo) που αφορά στην οργάνωση και στη διαχείριση των μαθητικών δραστηριοτήτων και τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  στο εκπαιδευτήριο:
 • Ολοκληρωμένες λύσεις στην οργάνωση και τη διοίκηση του εκπαιδευτηρίου, που συντίθενται με συνδυασμό κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής (π.χ. δίκτυα Η/Υ, επικοινωνία παραρτημάτων) και λογισμικού (π.χ. μαθητολόγιο, υπηρεσίες e-mail).
 • Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής που προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε εκπαιδευτηρίου και περιλαμβάνει, ενδεικτικά την προμήθεια διαδραστικών πινάκων, προβολέων, αξιοποίηση παλαιότερου υλικού και συνδυασμός με το νέο και υποδομής κεντρικοποιημένων υπηρεσιών και επικοινωνίας (δίκτυα Η/Υ).
 • Δημιουργία διδακτικών πλάνων ή εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων πλάνων του εκπαιδευτηρίου σε μορφή που να αξιοποιείται ο σύγχρονος εξοπλισμός (π.χ. διαδραστικούς πίνακες ή εκπαιδευτικό λογισμικό).

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την καθεμία από τις παραπάνω υπηρεσίες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης μπορείτε να συμβουλευτείτε τον αναλυτικό κατάλογο υπηρεσιών στα αριστερά της σελίδας.

Δείγμα: μαθηματικά εργαλεία
Επίπεδο: από μεγάλες τάξεις του Δημοτικού έως και Λύκειο.
Τα εντυπωσιακά μαθηματικά εργαλεία που περιέχει το SMART Math ™ διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργεία, παρουσίαση και διαχείρηση σχημάτων, τύπων, εξισώσεων, γραφικών παραστάσεων και άλλων μαθηματικών μορφών.

Δείγμα: διδακτικά πλάνα από παλαιότερο υλικό

Ενσωμάτωση παλαιότερου εκπαιδευτικού υλικού και η προσαρμογή του σε σύγχρονο διαδραστικό πίνακα SMART Board. Εδώ με αρχεία word, pdf, ενδεικτικό υλικό από τα σχολικά βιβλία, κ.α..

Δείγμα: διδακτικά πλάνα
Επίπεδο: μεγάλες τάξεις του Δημοτικού Σχολειου


Περιοχή παρουσιάσεων

Σύστημα εκπαιδευτικής υποστήριξης

Επικοινωνήστε μαζί μας