Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Διαδραστικοί Πίνακες
  • Ιστορίες Εκπαίδευσης
  • SMART Notebook
  • Διαδραστικά θρανία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό
Εκπαιδευτική υποστήριξη

Αρχαία Ελληνικά στο Γυμνάσιο

E-mail

Μία πρόταση για διδασκαλία με το βιβλίου των Αρχαίων Ελληνικών της Β' Γυμνασίου με διαδραστικό πίνακα SMART Board παρουσιάζεται σε αυτό το βίντεο. Τα εργαλεία του διαδραστικού πίνακα SMART Board επιτρέπουν διάφορες δραστηριότητες όπως επισημάνσεις, απόκρυψη και εμφάνιση περιεχομένου, επίλυση ασκήσεων του βιβλίου στον πίνακα, κλπ. Χρησιμοποιήθηκε λογισμικό SMART Notebook καθώς και το Adobe Acrobat Reader.

 

Χημεία στο Γυμνάσιο

E-mail

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται ενδεικτικά πλάνα μαθήματος και προσομοιώσεις για το μάθημα της χημείας, σε επίπεδο και ύλη Β' Γυμνασίου, (μαζικός και ατομικός αριθμός, μόρια και άτομα, κ.α.) στο διαδραστικό πίνακα SMART Board. Εκτός από τις δυνατότητες παρουσίασης του υλικού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι πολυμεσικές διαδραστικές εφαρμογές και οι προσομοιώσεις που μπορεί κανείς να τις χειριστεί αγγίζοντας τα εικονιζόμενα αντικείμενα.

 

Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (2/2)

E-mail

Σε αυτά το βίντεο ο διαδραστικός πίνακας SMART Board χρησιμοποιείται για την επίδειξη μερικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά της Β' Γυμνασίου. Παρουσιάζονται ενδεικτικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία συναρτήσεων, γωνιών - κύκλου καθώς κι ένα πλάνο μαθήματος για το πυθαγόρειο θεώρημα.

 

Δείγμα από το νέο εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό

E-mail

Δείγματα από τα πλάνα μαθήματος που έχει ετοιμάσει η ευφυής εκπαίδευση www.smartedu.gr. Τα πλάνα αυτά συνοδεύονται από διαδραστικό υλικό σχεδιασμένο για το διαδραστικό πίνακα SMARTBOARD ™ και βασίζονται στο υλικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (π.χ. τα σχολικά βιβλία).
Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται υλικό για την προσχολική ηλικία, αλλά και για τη γλώσσα, τα μαθηματικά, το εμείς κι ο κόσμος, την ιστορία, τη γεωγραφία και τα αγγλικά σε διάφορες τάξεις του δημοτικού σχολείου.

 

Φυσική στο γυμνάσιο

E-mail

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζονται ενδεικτικές δραστηριότητες για το μάθημα της φυσικής, σε επίπεδο και ύλη Γυμνασίου (π.χ. δυνάμεις, κίνηση, ταχύτητα, επιτάχυνση, κλπ.), με διαδραστικό πίνακα SMART Board. Είναι αξιοσημείωτο το πόσο πολύ ενισχύεται και ζωντανεύει η διδασκαλία χάρη στις δυνατότητες αφής που προσφέρει ο πίνακας, επιτρέποντας να αγγίξουμε τα εικονιζόμενα αντικείμενα και να τα μετακινήσουμε.

 

Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (1/2)

E-mail

Σε αυτά το βίντεο ο διαδραστικός πίνακας SMART Board χρησιμοποιείται για την επίδειξη μερικών δραστηριοτήτων στα μαθηματικά της Β' Γυμνασίου. Παρουσιάζονται ενδεικτικές δραστηριότητες για τη διδασκαλία συναρτήσεων, γωνιών - κύκλου καθώς κι ένα πλάνο μαθήματος για το πυθαγόρειο θεώρημα.

 

Η αναγνώριση ελληνικών σε διαδραστικό πίνακα SMARTBoard ™ με λογισμικό SMART Notebook ™

E-mail

Οι διαδραστικοί πίνακες SMART board ™, χάρη στο λογισμικό SMART Notebook ™ που τους συνοδεύει, υποστηρίζουν την αναγνώριση ελληνικής γραφής. Ο εκπαιδευτικός ή ο μαθητής μπορεί να γράψει στον πίνακα με το χέρι ή το μαρκαδόρο, χρησιμοποιόντας τον προσωπικό του γραφικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, με μια απλή επιλογή, ο διαδραστικός πίνακας μετατρέπει το χειρόγραφο σε "τυπωμένο" κείμενο.

 

Μαθηματικά εργαλεία στο διαδραστικό πίνακα SMARTBoard ™

E-mail

Το SMART Math ™ περιέχει πληθώρα χρήσιμων εργαλείων για τη διδασκαλία των μαθηματικών από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η δυνατότητα αναγνώρισης μαθηματικών συμβόλων (π.χ. τετραγωνκή ρίζα) και εκφράσεων (π.χ. αριθμοί, τελεστές, μεταβλητές), η δυνατότητα υπολογισμού μαθηματικών εκφράσεων (π.χ. δευτεροβάθμια εξίσωση, ρίζα 2, κλπ.), η χρήση σχημάτων (π.χ. γεωμετρία, τριγωνομετρία) καθώς και η δημιουργία γραφικών παραστάσεων από τις συναρτήσεις τους.

 


Σελίδα 1 από 3