Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Διαδραστικοί Πίνακες
  • Ιστορίες Εκπαίδευσης
  • SMART Notebook
  • Διαδραστικά θρανία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Η Ευφυής Εκπαίδευση είναι πρωτοπόρος εταιρία παροχής ψηφιακού εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης. Κύρια δραστηριότητά της αποτελεί η αξιολόγηση, προσαρμογή, ανάπτυξη και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης.

Η "Ευφυής Εκπαίδευση" αναζητά και αξιολογεί τεχνολογικά εργαλεία που είτε έχουν σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, είτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν με κατάλληλες προσαρμογές. Οι τεχνολογικές λύσεις προέρχονται κυρίως από τον χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών και περιλαμβάνουν εξαρτήματα και υλικό, λογισμικά ηλεκτρονικού υπολογιστή και δικτυακές υπηρεσίες. Η ομάδα της "Ευφυούς Εκπαίδευσης" εντοπίζει, προμηθεύεται και αξιολογεί αυτά τα νέα μέσα συστηματικά και με έμφαση στην πρακτική αξιοποίησή τους. Ο τελικός σκοπός είναι η σύνθεση ολοκληρωμένων λύσεων για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτήρια ή άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Η Ευφυής Εκπαίδευση στηρίζεται σε μία σειρά από συνεργασίες με εταιρίες από το χώρο της διαδραστικής ψηφιακής τεχνολογίας αλλά και το χώρο της εκπαίδευσης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η στρατηγική συνεργασία με την εταιρία INTERACTIVO, αποκλειστικό προμηθευτή των προϊόντων SMART στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ ο κύριος εκπαιδευτικός συνεργάτης είναι τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Διαδίκτυο.

Το όραμα της "Ευφυούς Εκπαίδευσης" είναι η συμμετοχή της στην ομαλή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην ελληνική εκπαίδευση, με ουσιαστικά οφέλη για την εκπαιδευτική διαδικασία και την παιδεία γενικότερα. Γι αυτό επενδύει διαρκώς στη συστηματική απόκτηση τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με την ευαίσθητη μελέτη των στόχων και των προβλημάτων της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και απ΄ όλες τις σκοπιές, ώστε να συνθέσει λύσεις που παρέχονται ως επικουρική υπηρεσία προς τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους.Η SMART Technologies αποτελεί πρωτοπόρο στο τομέα της παγκόσμιας αγοράς προϊόντων εκπαίδευσης. Η βραβευμένη σειρά διαδραστικών πινάκων SMART Board είναι η πιο διαδεδομένη σειρά στο κόσμο, λόγω της απαράμιλλης ποιότητας της, της προσαρμοστικότητας της αλλά και της ευκολίας χρήσης που τη χαρακτηρίζει. Οι διαδραστικοί πίνακες SMART Board χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία πάνω από 18 εκατομμυρίων μαθητών ανά τον κόσμο, σε παραπάνω από 600.000 αίθουσες διδασκαλίας σε 100 χώρες ανά την υφήλιο.

Η εταιρία Interactivo είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και προμηθευτής της SMART Technologies στην Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη.

 

Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής Διαδίκτυο ιδρύθηκαν στη Χίο το 2000 με σκοπό την παροχή σωστής και σε βάθος πληροφορικής παιδείας και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Με ένα δυναμικά εξελισσόμενο δίκτυο εκπαιδευτικών κέντρων, τα εργαστήρια «Διαδίκτυο» παρέχουν ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. Η δυναμική ανάπτυξη των εργαστηρίων στηρίζεται στην έρευνα και τις επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες.

Η τεχνολογικά άρτια και παιδαγωγικά ευαίσθητη εκπαίδευση, με σεβασμό στον εκπαιδευόμενο και την ιδιαιτερότητά του, συνιστούν τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες καταρτίζονται τα προγράμματα σπουδών και επιλέγονται οι συνεργάτες. Τα εργαστήρια «Διαδίκτυο» πρωτοπορούν πάντοτε στον τομέα της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και διακρίνονται για την ικανότητα να τα εντάσσουν ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να εξυπηρετούν τις διδακτικές ανάγκες.

Τέλος, τα Ε.Ε.Σ. Πληροφορικής «Διαδίκτυο» προσφέρουν συστηματικά στο κοινό οργανωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση, στα πλαίσια της κοινωνικής τους ευθύνης ως φορέας εκπαίδευσης.

Τα Ε.Ε.Σ. Διαδίκτυο είναι ο εκπαιδευτικός συνεργάτης της Ευφυούς Εκπαίδευσης.